Παράλληλη Παιδεία Facebook

Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου 2010

Εγκύκλιος περί απουσιών

Δείτε την εγκύκλιο καθώς και τον αναλυτικό πίνακα απουσιών ανά κατηγορία σχολείων
http://www.alfavita.gr/artro.php?id=10978