Παράλληλη Παιδεία Facebook

Δευτέρα, 18 Απριλίου 2011

Οδηγία για το μάθημα «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2010-2011.

Μετά από σχετική εισήγηση του Τμήματος Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Πράξη 6/2011), σας αποστέλλουμε την παρακάτω οδηγία για το πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2010-2011, που έχει ως εξής:
«1.- Η χρήση λογικών τελεστών εισάγεται στο κεφάλαιο 8 «Επιλογή και Επανάληψη» του βιβλίου μαθητή προκειμένου να αξιοποιηθούν στη σύνταξη των δομών επιλογής και επανάληψης. Στους δε διδακτικούς στόχους του εν λόγω κεφαλαίου αναφέρεται ότι ο μαθητής είναι σε θέση «Να σχηματίζει λογικές εκφράσεις, απλές και σύνθετες».
2. -Στη σελίδα 166 του βιβλίου μαθητή αναφέρεται η χρήσιμη πληροφορία: «Όταν αριθμητικοί και συγκριτικοί τελεστές συνδυάζονται σε μια έκφραση, οι αριθμητικές πράξεις εκτελούνται πρώτες. Ακόμη, οι λογικοί τελεστές έχουν χαμηλότερη ιεραρχία από τους συγκριτικούς».
3.- Στη σελίδα 77 (8.3 Συμβουλές – υποδείξεις) του τετραδίου μαθητή αναφέρεται: «Όταν χρησιμοποιείς σύνθετες λογικές εκφράσεις, να προσέχεις την ιεραρχία των τελεστών. Είναι καλύτερο να χρησιμοποιείς πάντα παρενθέσεις, έστω και αν δεν είναι απαραίτητο, σε προφυλάσσει από πιθανά λάθη και αβλεψίες, ενώ ταυτόχρονα κάνει το πρόγραμμα πιο εύκολο στην κατανόηση του».
Με βάση τα παραπάνω και τον επιπρόσθετο λόγο ότι σκοπός του μαθήματος δεν είναι η διδασκαλία της άλγεβρας Boole, θα πρέπει να ακολουθούνται τα αναφερόμενα στο διδακτικό πακέτο του μαθήματος Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον και ιδιαίτερα η χρήση παρενθέσεων ώστε να προφυλάσσονται οι μαθητές και οι μαθήτριες από πιθανές παρερμηνείες και λάθη.»