Παράλληλη Παιδεία Facebook

Τρίτη, 31 Μαΐου 2011

Ειδική κατηγορία εισακτέων

Ως ειδική πλέον κατηγορία εισακτέων θα θεωρούνται όσοι μέχρι τώρα είχαν δικαίωμα μετεγγραφής.
Δείτε λεπτομέρειες εδώ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ