Παράλληλη Παιδεία Facebook

Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011

Διόρθωση λαθών στα μηχανογραφικά ως 5 Ιουλίου(Αφορά μόνο υποψηφίους που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες)

Μέχρι τις 5 Ιουλίου θα μπορούν οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων πουν ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες- τρίτεκνοι, πολύτεκνοι κ.α.- να διορθώσουν τυχόν λάθη στο μηχανογραφικό τους δελτίο.
Με ανακοίνωσή του, το υπουργείο Παιδείας παραδέχεται ότι η νέα διαδικασία συμπλήρωσης των μηχανογραφικών μπορεί να οδήγησε σε λάθη και για αυτό το λόγο δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να τα διορθώσουν, επισημαίνοντας πως αν διαπιστωθούν λανθασμένα στοιχεία επιβάλλονται ποινές ακόμη και αποκλεισμού επί δύο χρόνια από τις εξετάσεις.
Η διόρθωση των λαθών θα γίνεται με συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης.
Η δήλωση θα πρέπει να είναι επικυρωμένη από το ΚΕΠ ή το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής των υποψηφίων, για το γνήσιο της υπογραφής και θα κατατίθεται στη Διεύθυνση ή το Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που βρίσκεται πλησιέστερα του τόπου διαμονής τους.
Δε θα γίνονται δεκτές υπεύθυνες δηλώσεις που θα έχουν σταλεί με φαξ, όπως επίσης και υπεύθυνες δηλώσεις για αλλαγή προτίμησης σχολών.
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ