Παράλληλη Παιδεία Facebook

Τρίτη, 30 Αυγούστου 2011

Βάσεις 2011 Ημερησίων Λυκείων

Ακολουθούν συγκριτικοί πίνακες των βάσεων 2011-2010 για τα ΑΕΙ και ΤΕΙ των αποφοίτων Ημερησίων Λυκείων.
ΒΑΣΕΙΣ ΑΕΙ 2011 (90%)
ΒΑΣΕΙΣ ΤΕΙ 2011 (90%)

Συγκριτικοί πίνακες των βάσεων 2011-2010 για τα ΑΕΙ και ΤΕΙ των αποφοίτων προηγουμένων ετών Ημερησίων Λυκείων που εισάγονται με το 10%.
ΒΑΣΕΙΣ ΑΕΙ 2011 (10%)
ΒΑΣΕΙΣ ΤΕΙ 2011 (10%)