Παράλληλη Παιδεία Facebook

Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2011

Το υπ. Παιδείας εισάγει στα ΑΕΙ τους υποψηφίους που δεν είχαν οριστικοποιήσει το Μηχανογραφικό

Με την αύξηση του αριθμού εισακτέων η υπ. Παιδείας με απόφαση που υπέγραψε δίνει λύσει στο πρόβλημα που ανέκυψε στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, στο τελευταίο πρόχειρο υποβληθέν μηχανογραφικόδελτίο δεν οριστικοποίησαν , εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας τα μηχανογραφικά Δελτία.
Ειδικότερα με απόφαση που υπέγραψε η υπ. Παιδείας Α. Διαμαντοπούλου
καθορίζεται, επιπλέον αριθμός θέσεων εισακτέων σε τμήματα και σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πέραν του αριθμού εισακτέων, που καθορίστηκε με την αριθμ. Φ.151/65680/Β6/8-6-2011 (ΦΕΚ 1202-Β΄) Υπουργική Απόφαση, για την εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα υποψηφίων βάσει του τελευταίου πρόχειρου υποβληθέντος μηχανογραφικού δελτίου, το οποίο δεν είχε οριστικοποιηθεί, λόγω της πρώτης εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου, με το οποίο κάθε υποψήφιος κρίνεται ότι εισάγεται σε σχολή ή τμήμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ως ακολούθως:
1. Στην παράγραφο Β και στο εδάφιο δ, στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του
Πανεπιστημίου Κρήτης (Ρέθυμνο) μία (1) θέση
2. Στην παράγραφο Β και στο εδάφιο δ, στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης μία (1) θέση
3. Στην παράγραφο Β και στο εδάφιο δ, στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου μία (1) θέση
4. Στην παράγραφο Β και στο εδάφιο δ, στο Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθήνας μία (1) θέση
5. Στην παράγραφο Β και στο εδάφιο δ, στο Τμήμα Οδοντιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μία (1) θέση
6. Στην παράγραφο Β και στο εδάφιο δ, στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι.
Θεσσαλονίκης μία (1) θέση
7. Στην παράγραφο Β και στο εδάφιο δ, στο Τμήμα Μαιευτικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας μία (1) θέση
8. Στην παράγραφο Β και στο εδάφιο δ, στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Λάρισας μία (1) θέση
9. Στην παράγραφο Β και στο εδάφιο δ, στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πάτρας μία (1) θέση
10. Στην παράγραφο Β και στο εδάφιο δ, στο Τμήμα Γραφιστικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας μία (1)θέση
11. Στην παράγραφο Β και στο εδάφιο δ, στο Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας μία (1) θέση
12. Στην παράγραφο Β και στο εδάφιο δ, στο Τμήμα Πολ. Έργων Υποδομής του Τ.Ε.Ι. Πάτρας μία (1) θέση
_______13. Στην παράγραφο Β και στο εδάφιο δ, στο Τμήμα Μηχανολογίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης (Ηράκλειο) μία (1) θέση
14. Στην παράγραφο Β και στο εδάφιο δ, στο Τμήμα Τεχνολογίας Αεροσκαφών του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας μία (1) θέση
15. Στην παράγραφο Β και στο εδάφιο δ, στο Τμήμα Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας μία (1) θέση
16. Στην παράγραφο Β και στο εδάφιο δ, στο Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (Άρτα) μία (1) θέση
17. Στην παράγραφο Β και στο εδάφιο δ, στο Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής του Τ.Ε.Ι. Κρήτης (Ρέθυμνο) δύο (2) θέσεις
18. Στην παράγραφο Β και στο εδάφιο δ, στο Τμήμα Εκπ/κων Ηλεκτρολογίας ΑΣΠΑΙΤΕ Αθήνας μία (1) θέση
19. Στην παράγραφο Β και στο εδάφιο δ, στο Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας (Σπάρτη) μία (1) θέση
20. Στην παράγραφο Β και στο εδάφιο δ, στο Τμήμα Διοίκησης Επιχ/σεων Αγροτικών
Προϊόντων και Τροφίμων του Πανεπιστημίου. Δυτ. Ελλάδος (Αγρίνιο) μία (1) θέση
21. Στην παράγραφο Β και στο εδάφιο δ, στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Σερρών μία (1) θέση
22. Στην παράγραφο Β και στο εδάφιο α, στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πάτρας μία (1) θέση
23. Στην παράγραφο Β και στο εδάφιο α, στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πάτρας μία (1) θέση
24. Στην παράγραφο Β και στο εδάφιο α, στο Τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογίας
Υπολογιστών του ΤΕΙ Λαμίας μία (1) θέση
25. Στην παράγραφο Β και στο εδάφιο α, στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Θεσ/νικη) μία (1) θέση
26. Στην παράγραφο Β και στο εδάφιο β, στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Πάτρας μία (1) θέση
27. Στην παράγραφο Β και στο εδάφιο β, στο Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων του ΤΕΙ Λάρισας μία (1) θέση
28. Στην παράγραφο Β και στο εδάφιο β, στο Τμήμα Μηχανολογίας του ΤΕΙ Σερρών μία (1) θέση
29. Στην παράγραφο Β και στο εδάφιο β, στο Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Λάρισας (Καρδίτσα) μία (1) θέση
30. Στην παράγραφο Β και στο εδάφιο β, στο Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) μία (1) θέση
31. Στην παράγραφο Β και στο εδάφιο β, στο Τμήμα Εφαρμ. Πληροφορ. στη Διοίκηση και στην Οικονομία του ΤΕΙ Πάτρας (Αμαλιάδα) μία (1) θέση
32. Στην παράγραφο Β και στο εδάφιο β, στο Τμήμα Λογιστικής του ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο) δύο (2) θέσεις
33. Στην παράγραφο Β και στο εδάφιο β, στο Τμήμα Λογιστική του ΤΕΙ Σερρών μία (1) θέση
34. Στην παράγραφο Β και στο εδάφιο β, στο Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών του ΤΕΙ Αθήνας μία (1) θέση
35. Στην παράγραφο Δ και στη στήλη Βδ (τρίτεκνοι) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπ στημίου Αθήνας μία (1) θέση
36. Στην παράγραφο Δ και στη στήλη Βδ (πολύτεκνοι) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, στο Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Αλεξανδρούπολη) μία (1) θέση
37. Στην παράγραφο Δ και στη στήλη Βα (τρίτεκνοι) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, στο Τμήμα
Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μία (1) θέση
38. Στην παράγραφο Δ και στη στήλη Βα (πολύτεκνοι) ΤΕΙ στο Τμήμα Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης μία (1) θέση
39. Στην παράγραφο Δ και στη στήλη Ββ (πολύτεκνοι) ΤΕΙ, στο Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης μία (1) θέση

Πηγή esos.gr