Παράλληλη Παιδεία Facebook

Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

Εγκύκλιος για τις αιτήσεις-δηλώσεις εισαγωγής με το10%

ΠΡΟΣΟΧΗ!!
1. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να δηλωσουν Στρατιωτικές και Αστυνομικές σχολές, ΤΕΦΑΑ και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού έχουν προθεσμία να υποβάλλουν αίτηση μέχρι τις 2/3/2012.      Οσοι από τους αποφοίτους - κατόχους βεβαίωσης πρόσβασης ημερήσιων ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ-Β΄ των ετών 2010 ή 2011 θέλουν να είναι υποψήφιοι με το 10% για τις υπόλοιπες σχολές (πλην Στρατιωτικών, Αστυνομικών κλπ.), δεν υποβάλλουν Αίτηση-Δήλωση για το 10% , αλλά απευθείας μηχανογραφικό μαζί με τους υπόλοιπους υποψηφίους. Γενικότερα για τη διαδικασία του 10% ισχύει ό,τι ίσχυε κάθε χρόνο.
   2.  Αν κάποιοι απόφοιτοι - κάτοχοι βεβαίωσης πρόσβασης ημερήσιων ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ-Β΄ των ετών 2010 ή 2011 υπέβαλαν ήδη Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις (για το 90% των θέσεων) και τελικά επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων (χωρίς νέα εξέταση) έχουν το δικαίωμα μέχρι και την Παρασκευή 2-3-2012 να ανακαλέσουν την αρχική Αίτηση-Δήλωση και να τους επιστραφεί η βεβαίωση πρόσβασης, καταστρέφοντας και τα 2 αντίγραφα της αρχικής Αίτησης-Δήλωσης και διαγράφοντας την Αίτηση-Δήλωση από το «ΝΕΣΤΟΡΑ».