Παράλληλη Παιδεία Facebook

Σάββατο, 17 Μαρτίου 2012

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές δοκιμασίες των Στρατιωτικών Σχολών.

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών λήγει στις 30/3/2012
Για να δείτε την εγκύκλιο πατήστε  το σύνδεσμο
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Η προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών/τριών για τις Στρατιωτικές Σχολές με όλες τις απαραίτητες πληροφορές για τους ενδιαφερόμενους  ακολουθεί στον παρακάτω σύνδεσμο
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ