Παράλληλη Παιδεία Facebook

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012

Απόκτηση κωδικού ασφαλείας (password) & Υπαγωγή υποψηφίων Γενικού & Επαγγελματικού Λυκείου στις ειδικές περιπτώσεις

Παρακαλούμε να προσέξετε το σημείο της εγκυκλίου του Υπουργείου παιδείας σχετικά με τις προθεσμίες 8-18/5/2012

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ.
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ.
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ