Παράλληλη Παιδεία Facebook

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2016

Ανακοινώση αποτελεσμάτων των μετεγγραφών 2015 και απαιτούμενα δικαιολογητικά

Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας τα ονόματα των φοιτητών που μετεγγράφονται από ΑΕΙ σε ΑΕΙ.Τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων μετεγγραφής   είναι διαθέσιμα σήμερα, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://transfer.it.minedu.gov.gr στην οποία δύνανται να εισέλθουν με το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) με τα οποία υπέβαλαν την αίτησή τους, είτε μέσω σχετικού συνδέσμου που θα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ