Παράλληλη Παιδεία Facebook

Τρίτη, 24 Απριλίου 2018

Η Εγκύκλιος των Στρατιωτικών Σχολών 2018

Σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η προθεσμία για την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών των υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των Στρατιωτικών Σχολών λήγει στις 10 Μαΐου 2018 (σφραγίδα ταχυδρομείου).
Δείτε εδώ την ΕΓΚΥΚΛΙΟ