Παράλληλη Παιδεία Facebook

Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2010

Νέος διαδικτυακός τόπος του Υπουργείου Παιδείας

Ο νέος διαδικτυακός τόπος του Υπουργείου
www.minedu.gov.gr
τέθηκε σε λειτουργία.
Ο παρών τόπος έπαυσε να ενημερώνεται αλλά θα συνεχίσει
να λειτουργεί μέχρι την ολοκλήρωση της μετάπτωσης των
δεδομένων του.