Παράλληλη Παιδεία Facebook

Δευτέρα, 17 Μαΐου 2010

Απαντήσεις στη Βιολογία Γενικής παιδείας 2010

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
δείτε περισσότεραΘΕΜΑ Α

Α1:β
Α2:γ
Α3:γ
Α4:δ
Α5:α

ΘΕΜΑ Β


Β1.ΣΕΛ101: ΑΠΟ: ΄΄ Τα μεσογειακά οικοσυστήματα μπορούν να επανακάμψουν σε λιγότερο από 10 χρόνια………. Έως: …..διασκορπίστηκαν λόγω της φωτιάς

Β2. ΣΕΛ 13: ΑΠΟ:΄΄Πολλοί από αυτούς αναπαράγονται μονογονικά ………. Έως: …..ως αυτοτελής οργανισμός

Β3. α 5

β 6

γ 3

δ 1

Β4 .ΣΕΛ 34: ΑΠΟ:΄΄ Οι μηχανισμοί ειδικής άμυνας διαθέτουν… Έως: …..να αντιδρά γρηγορότερα.

ΘΕΜΑ Γ

Γ1 ΣΕΛ 86 : ΑΠΟ ….΄΄Η βιολογική αζωτοδέσμευση πραγματοποιείται από ελεύθερους….. Έως: …..το 90% της συνολικής ΄΄
Και
ΣΕΛ 88: ΑΠΟ ….΄΄την ιδιότητα των ψυχανθών να φέρουν ….. Έως: …..εμπλουτίζεται με άζωτο και να μην εξασθενεί΄΄

Γ2 ΣΕΛ 88: Διαπνοή είναι η απομάκρυνση του νερού μέσω των στομάτων .των πόρων δηλαδή της επιδερμίδας των φύλλων .
Το νερό της βροχής …..….. Έως: με πύλη εισόδου τα φυτά.

Γ3. Ο σχηματισμός του ινώδους σταματά την αιμορραγία και εμποδίζει την είσοδο άλλων μικροοργανισμών.
Το πλάσμα περιέχει αντιμικροβιακές ουσίες οι οποίες καταστρέφουν τους μικροοργανισμούς ή ενεργοποιούν τη διαδικασία της φαγοκυττάρωσης.
Το πύον σχηματίζεται στο ΄΄πεδίο της μάχης΄΄ είναι παχύρρευστο κιτρινωπό υγρό και περιέχει νεκρά φαγοκύτταρα και νεκρούς μικροοργανισμούς.

ΘΕΜΑ Δ

Δ1:Σελ 121 : ΑΠΟ..΄΄ Το είδος περιλαμβάνει το σύνολο των διαφορετικών πληθυσμών …Έως…θεμελιώδης μονάδα ταξινόμησης ΄΄

Δ2.Την άνοιξη που εμφανίζονται τα κίτρινα λουλούδια των φυτών ,οι κίτρινες πεταλούδες είναι περισσότερες από τις μωβ γιατί διακρίνονται δυσκολότερα από τους θηρευτές του σε αντίθεση με τις μωβ που διακρίνονται ευκολότερα ,άρα τρώγοντας περισσότερο από τους θηρευτές τους που είναι τα εντομοφάγα πτηνά. Σύμφωνα λοιπόν με τη φυσική επιλογή το κίτρινο χρώμα στις πεταλούδες ευνοεί την επιβίωση τους και αυτές αφήνουν περισσότερους απογόνους με αποτέλεσμα ο κίτρινος χρωματισμός να μεταβιβάζεται ως χαρακτηριστικό με μεγαλύτερη συχνότητα στις επόμενες γενιές.

Δ3. Αν παρατηρηθεί μεταβολή του χρώματος των λουλουδιών από κίτρινο σε μωβ ,οι μωβ πεταλούδες θα διακρίνονται δυσκολότερα από τις κίτρινες άρα ο πληθυσμός τους θα αυξηθεί σε σχέση με τον πληθυσμό των κίτρινων που θα μειωθεί ,επειδή αυτές (οι κίτρινες) θα διακρίνονται ευκολότερα από τους θηρευτές τους .Έτσι είναι δυνατόν ένα χαρακτηριστικό που αποδεικνύεται προσαρμοστικό σε μια περιοχή μια καθορισμένη χρονική στιγμή , να είναι άχρηστο ή δυσμενές σε μια άλλη χρονική στιγμή.