Παράλληλη Παιδεία Facebook

Παρασκευή, 21 Μαΐου 2010

Απαντήσεις στην Ιστορία Θεωρητικής Κατεύθυνσης 2010


ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Α1. Αντιστοίχηση:
1 – γ
2 – α
3 –
4 –
5 – ε
6 –
7 – β
8 – δ

Α2. Περιεχόμενο όρων:
«Εθνικόν Κομιτάτον»: Παράταξη στην Εθνοσυνέλευση του 1862 υπό τον Επαμεινώνδα Δεληγιώργη … πολιτισμική εξάπλωση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία». (σελ. 77)

«Ομάδα Ιαπώνων»: Το μοναδικό νέο πολιτικό στοιχείο … δε μπόρεσε να επιβιώσει και διαλύθηκε το 1908. (σελ. 86)

«Φροντιστήριο Τραπεζούντας»: Το Φροντιστήριο που είχε ιδρύσει … της εθνικής τους συνείδησης. (σελ. 248)

Β1. «Κάτω από τις συνθήκες αυτές … σε δυναμική αντιπαράθεση με τον Πρίγκιπα» - «Στο τέλος του 1904 έληξε … το προμήνυμα της επανάστασης του Θερίσου». (σελ. 210)

Β2. «Το πρώτο εξάμηνο … δικαστικών και δημοσίων υπαλλήλων.» - «Η κυβέρνηση Βενιζέλου … για κοινοβουλευτικές συζητήσεις.» (σελ. 90-91)

Γ1. Από το σχολικό βιβλίο είναι η όλη ενότητα Δ1 Η αποζημίωση των ανταλλαξίμων (σελ. 160-61). Το κείμενο της πηγής είναι περιγραφικό και υποστηρικτικό ως προς το περιεχόμενο του βιβλίου.

Στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το παράθεμα:
·       Τα περιουσιακά στοιχεία που εθεωρείτο ότι επιδέχονταν αποζημίωση (ακίνητα, αστικά και αγροτικά, κινητά αγαθά , καλλιεργημένοι αγροί και τα έσοδα από αυτούς).
·       Οι κατηγορίες προσφύγων που θεωρήθηκαν εκπρόθεσμοι (αιχμάλωτοι, ασθενείς, φυλακισμένοι, ανήλικοι).
·       Κατηγορίες προσφύγων οι οποίοι δικαιούνταν την προκαταβολή της αποζημίωσης (παροχή στέγασης από την ΕΑΠ ή το ελληνικό κράτος).

Αναλυτικά πρέπει να περιγραφεί και η διαδικασία με την οποία έγινε η αποζημίωση:
·       Έκδοση ομολογιών για να μην επιβαρυνθεί ο κρατικός προϋπολογισμός.
·       20% σε μετρητά και το υπόλοιπο σε ομολογίες.
·       Αυτή η λύση δεν έλυσε το πρόβλημα.
·       Αξιώσεις των προσφυγικών οργανώσεων για πλήρη αποζημίωση.
·       Το θέμα έλαβε πολιτικές διαστάσεις.

Η τελευταία παράγραφος της πηγής αφορά στοιχεία για τη συγκρότηση των Πρωτοβάθμιων και των Δευτεροβάθμιων Επιτροπών Εκτίμησης:
·       1114 ΠΕΕ για τις 934 χριστιανικές κοινότητες της Τουρκίας
·       52 ΔΕΕ αρχικά και άλλες 20 αργότερα.

Γ2. Από το σχολικό βιβλίο είναι η ενότητα Γ8 Η Τράπεζα της Ελλάδος (σελ. 53) και χωρίζεται σε τρία υποερωτήματα, από τα οποία το πρώτο και δεύτερο σχετίζονται και με το κείμενο της πηγής, ενώ το τρίτο μπορεί να αναπτυχθεί σχεδόν αποκλειστικά με βάση τις πληροφορίες που παρέχει το σχολικό βιβλίο:

Α. Σκοποί ίδρυσης:
από το βιβλίο: «Το 1927, με αφορμή … της κυβερνητικής οικονομικής πολιτικής»
από την πηγή:
·       Το καταστατικό κατοχύρωνε την ανεξαρτησία από την πολιτική εξουσία.
·       Κύριος σκοπός η εγγύηση της μετατρεψιμότητας του νομίσματος.
·       Διέθετε το αποκλειστικό προνόμιο της έκδοσης τραπεζογραμματίων.
·       Έλεγχος στην νομισματικής κυκλοφορία και πίστη.
·       Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο της Γενεύης η τράπεζα οφείλει να λειτουργεί ως τραπεζίτης της κυβέρνησης.
·       Αναλαμβάνει την υποχρέωση να συγκεντρώνει όλες τις εισπράξεις και πληρωμές του κράτους και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

Β. Οργάνωση:
Από το βιβλίο: «Παρά τις αντιδράσεις … ένα χρόνο αργότερα»
Από την πηγή:
·       Το καταστατικό όριζε ανάκληση του εκδοτικού δικαιώματος σε περίπτωση αποτυχίας εξασφάλισης νομισματικής σταθερότητας.
·       Όριζε επίσης το ποσοστό κάλυψης (40%) σε χρυσό και ξένο συνάλλαγμα.
·       Η συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου (διοικητής, υποδιοικητής, εννέα μέλη, εκπρόσωποι από τον εμπορικό, βιομηχανικό, αγροτικό κλάδο).
·       Δικαίωμα της κυβέρνησης ο διορισμός ενός επιτρόπου στην Τράπεζα.
·       Πρώτοι διοικητές οι Διομήδης και Τσουδερός (από την Εθνική Τράπεζα).

Γ. Έργο:
Από το βιβλίο: «Πολύ γρήγορα πέτυχε σταθερές ισοτιμίες … που ξεκίνησε από τη Νέα Υόρκη το 1929».
Συμπληρωματικά μπορούν να επαναληφθούν κάποια στοιχεία της πηγής που αναφέρονται στο καταστατικό της Τράπεζας και επιβεβαιώνονται από τα αποτελέσματα του έργου της (π.χ. μετατρεψιμότητα νομίσματος, σταθερότητα της αξίας των νομισμάτων, κάλυψη σε χρυσό και συνάλλαγμα).

Επιμέλεια απαντήσεων: Σταματέλος Χρήστος