Παράλληλη Παιδεία Facebook

Τρίτη, 13 Απριλίου 2010

Καταργείται από φέτος η βάση του «10» για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια

Από τη φετινή χρονιά καταργείται η βάση του «10» για την εισαγωγή των υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, όπως ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας Αννα Διαμαντοπούλου, η οποία παρουσίασε στο Υπουργικό το πολυνομοσχέδιο για το Νέο Σχολείο.
Δείτε περισσότερα...


Το πολυνομοσχέδιο προβλέπει ριζικές αλλαγές στις προσλήψεις δασκάλων και καθηγητών. Μεταξύ άλλων, καθιερώνεται δοκιμαστική θητεία δύο ετών, ενώ μειώνονται δραστικά αποσπάσεις, μεταθέσεις και περιορίζονται οι ωρομίσθιοι. Εισάγεται όμως ο θεσμός του αναπληρωτή με μειωμένο ωράριο, εάν το σύνολο των απαιτούμενων ωρών διδασκαλίας σε ένα ή περισσότερα σχολεία είναι λιγότερες από 16 ώρες.Το ισχύον καθεστώς προσλήψεων των εκπαιδευτικών (60% μέσω ΑΣΕΠ και 40% από τους πίνακες των αναπληρωτών) θα ισχύσει μέχρι το 2013. Στη συνέχεια, οι προσλήψεις θα γίνονται μόνο μέσω ΑΣΕΠ.

Οι εκπαιδευτικοί που θα προσλαμβάνονται σε όλα τα σχολεία οφείλουν να έχουν συγκεντρώσει τη βαθμολογική βάση σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Οι διαγωνισμοί θα διεξάγονται ανά διετία, θα είναι ανοιχτοί (δεν θα προκηρύσσεται συγκεκριμένος αριθμός θέσεων) ενώ θα ισχύσουν μεταβατικές διατάξεις για το πέρασμα από το σημερινό στο νέο σύστημα διορισμών.Το πολυνομοσχέδιο προβλέπει ακόμη την εισαγωγή στο Πανεπιστήμια του θεσμού των ηλεκτρονικών συγγραμμάτων. Επίσης, προβλέπεται η μείωση του αριθμού των εκλεκτόρων και η διευκόλυνση της εξέλιξης των καθηγητών πανεπιστημίων. Τέλος, το καθεστώς λειτουργίας των κολεγίων επανεξετάζεται.

Στο θέμα των μετεγγραφών φοιτητών-σπουδαστών, προτείνεται ρύθμιση με την οποία επιχειρείται η εξισορρόπηση του αριθμού των μετεγγραφόμενων φοιτητών και σπουδαστών, μέσω της ορθολογικότερης κατανομής τους στα ομοειδή τμήματα.

Η βάση του «10»

Αυτό που ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού, μια και επίκεινται οι πανελλαδικές εξετάσεις, είναι η κατάργηση του πλαφόν της βάσης του «10».

Σχετικά με τη βάση του «10» το υπουργείο σημειώνει ότι: «Τέσσερα χρόνια μετά την υιοθέτηση της ρύθμισης αυτής, δεν υπάρχει καμιά ένδειξη ή μελέτη που να αποδεικνύει ότι η θέσπιση της βάσης του 10 πέτυχε στο ελάχιστο την άνοδο της ποιότητας σπουδών στο λύκειο ή τα τριτοβάθμια ιδρύματα. Δεν έχουμε καμιά ένδειξη ότι τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ έχουν σήμερα καλύτερους φοιτητές από αυτούς που είχαν μέχρι το 2006.

» Αντίθετα, έχουμε τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με καθηγητές και διοικητικό προσωπικό χωρίς αντικείμενο εργασίας και υποδομές που υπολειτουργούν, όταν μάλιστα δεκάδες χιλιάδες νέοι λόγω του συγκεκριμένου συστήματος προσφεύγουν σε «κολλέγια» αλλά και σε κάθε είδους πανεπιστημιακά και τεχνολογικά ιδρύματα χωρών όλου του κόσμου.»

Τα βασικά σημεία των αλλαγών

1. Καθιερώνεται Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Κατάρτισης ως αναγκαία προϋπόθεση για την είσοδο στην εκπαίδευση.

2. Όλοι οι διορισμοί μόνον μέσω ΑΣΕΠ. Οι εκπαιδευτικοί που θα προσλαμβάνονται από το σχολικό έτος 2012 - 2013 σε όλα τα σχολεία και τις δομές εκπαίδευσης θα είναι αποκλειστικά και μόνον επιτυχόντες σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.

3. Οι πίνακες προϋπηρεσίας κλείνουν οριστικά στις 30/6/2010. Ακολουθεί μεταβατική διετής περίοδος η οποία κατοχυρώνει τα ώριμα δικαιώματα.

4. Αναμορφώνεται πλήρως το περιεχόμενο και η διαδικασία των εξετάσεων ΑΣΕΠ, οι οποίες θα διεξάγονται ανά διετία.

5. Θεσπίζεται για πρώτη φορά ελάχιστος χρόνος παραμονής των εκπαιδευτικών στον τόπο πρώτου διορισμού και είναι τα 3 έτη.

6. Εισάγεται ο θεσμός του «δόκιμου εκπαιδευτικού». Ο νεοδιόριστος μόνιμος εκπαιδευτικός παραμένει επί δύο έτη ως «δόκιμος εκπαιδευτικός».

7. Καθιερώνεται ο θεσμός του Μέντορα του νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού.

8. Τριμελής επιτροπή εισηγείται την παραμονή στην εκπαίδευση ή την μετάταξή του στη διοίκηση του δόκιμου εκπαιδευτικού. Θα γίνεται αξιολόγηση από τον Δ/ντη της σχολικής μονάδας, τον Μέντορα και τον Σχολικό Σύμβουλο.

9. Ενιαία ηλεκτρονική διαδικασία προσδιορισμού κενών οργανικών θέσεων και λειτουργικών αναγκών σε επίπεδο σχολικής μονάδας.

10. Από τους πίνακες επιτυχόντων του ΑΣΕΠ κάθε πρόσληψη για αναπλήρωση ή αντιμετώπιση των κενών, με βάση τη σειρά των ενδιαφερομένων.

11. Μειώνεται δραστικά ο αριθμός των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών με στόχο την κατάργηση της ωρομισθίας.

12. Καμία μετάθεση ή απόσπαση δεν θα γίνεται, αν αφήνει κενό που δεν αναπληρώνεται. Η ηλεκτρονική καταγραφή τους θα επιτρέπει την πλήρη διαφάνεια και προσβασιμότητα στο διαδίκτυο.

13. Ο ορισμός των μελών των Συμβουλίων επιλογής στελεχών γίνεται μέσω Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων.

14. Καθιερώνεται πιστοποιητικό διοικητικής ή καθοδηγητικής επάρκειας, ύστερα από επιμόρφωση και εξετάσεις για την επιλογή στελεχών διοίκησης της εκπαίδευσης.

15. Θεσπίζεται διαδικασία διοικητικής και παιδαγωγικής - διδακτικής αξιολόγησης της σχολικής μονάδας. Ετήσια έκθεση δημοσιεύεται στο διαδίκτυο. Ετήσια λογοδοσία στη σχολική κοινότητα και τους γονείς.

16. Ανάπτυξη ηλεκτρονικού συστήματος διανομής συγγραμμάτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

17. Μικρότερα και ευέλικτα εκλεκτορικά σώματα για εκλογή μελών ΔΕΠ. Νομοθετείται συνεδρίαση τηλεδιάσκεψης με συμμετοχή Ελλήνων επιστημόνων του εξωτερικού.

18. Αίρονται οι περιορισμοί στην εισαγωγή υποψηφίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από τη βάση του 10.

Β. Ρύθμιση θεμάτων Εκκλησιαστικής εκπαίδευσης.Με το πολυνομοσχέδιο ρυθμίζονται θέματα εκκλησιαστικής εκπαίδευσης (δευτεροβάθμιας). Έτσι, καταργούνται ή συγχωνεύονται ορισμένα από τα εκκλησιαστικά λύκεια και εκτιμάται ότι θα υπάρξει εξοικονόμηση τουλάχιστον 1,5 εκατ. ευρώ το χρόνο. Να σημειωθεί ότι σήμερα οι υφιστάμενες δομές είναι: 10 γυμνάσια - 17 λύκεια με 218 και 481 μαθητές, αντίστοιχα. Κόστος λειτουργίας ανά μαθητή είναι 16.500 ευρώ, όταν ό μέσος όρος στον ΟΟΣΑ είναι 5.000 ευρώ το χρόνο.

Γ. Πλαίσιο νομιμότητας και ελέγχου για τις μεταλυκειακές σπουδές.

Τέλος στο θεσμικό και εποπτικό κενό για τα Κολέγια. Δημιουργείται νέο θεσμικό πλαίσιο, στο πλαίσιο της Κοινοτικής νομιμότητας και με ενίσχυση του εθνικού ελέγχου μέσα από την ανάδειξη του αναβαθμισμένου Ε.ΚΕ.ΠΙΣ, για την πιστοποίηση και παρακολούθηση της λειτουργίας δομών μεταλυκειακής εκπαίδευσης.

Newsroom ΔΟΛ