Παράλληλη Παιδεία Facebook

Τετάρτη, 21 Απριλίου 2010

Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού


Οι απόφοιτοι του τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Σπάρτη), από το 2010, εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος. Αυτό σημαίνει ότι έχουν όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα του Οικονομολόγου.