Παράλληλη Παιδεία Facebook

Τετάρτη, 21 Απριλίου 2010

Αιτήσεις για τις Στρατιωτικές Σχολές

     
          Η αίτηση που συμπλήρωσαν οι μαθητές το μήνα Φεβρουάριο για την εισαγωγή τους στις Στρατιωτικές Σχολές δεν είναι δεσμευτική,  Αυτό σημαίνει ότι οι υποψήφιοι που δεν έκαναν την αίτηση, έχουν δικαίωμα να συμπληρώσουν αίτηση έως 28/4/2010 και να συμμετάσχουν κανονικά στη διαδικασία εισαγωγής για τις Στρατιωτικές Σχολές.