Παράλληλη Παιδεία Facebook

Πέμπτη, 10 Ιουνίου 2010

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΡΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το φροντιστήριό μας στα πλαίσια της οργάνωσης του θερινού του προγράμματος ενημερώνει γονείς και μαθητές για την αναγκαιότητα της προετοιμασίας των μαθητών που ολοκληρώνουν τη Β΄ Λυκείου
στην ύλη της Γ΄ Λυκείου.
Δεδομένου του μεγάλου όγκου της εξεταστέας ύλης
η παρακολούθηση του θερινού προγράμματος μαθημάτων εξασφαλίζει σε όλους τους μαθητές ένα σημαντικότατο στρατηγικό προβάδισμα στην πορεία τους προς τις πανελλαδικές εξετάσεις.

Τα πλεονεκτήματα μπορούν να συνοψιστούν ως εξής :

· Διδάσκεται με άνεση χρόνου ένα σημαντικό και κρίσιμο τμήμα της εξεταστέας ύλης, έτσι ώστε να ευνοείται η εμπέδωση και να διευκολύνεται αποφασιστικά το βεβαρημένο χειμερινό πρόγραμμα.

· Εντοπίζονται έγκαιρα τυχόν αδυναμίες του μαθητή και καλύπτονται αποτελεσματικότερα.

· Δεν διακόπτεται η επαφή του μαθητή με την εκπαιδευτική διαδικασία και δεν αποπροσανατολίζεται η προσπάθειά του για διαρκή βελτίωση.

· Η πείρα μας έχει διδάξει ότι η «εκ των προτέρων» γνώση μεταφράζεται σε αίσθημα αυτοπεποίθησης και η αυτοπεποίθηση με τη σειρά της είναι κυρίαρχο ζητούμενο στην ψυχολογία του μαθητή.

· Η μακρόχρονη εμπειρία και το υψηλό επίπεδο των διδασκόντων μας εξασφαλίζουν μια αρμονική και αποτελεσματική συνεργασία με μαθητές και γονείς.